Jobs

Pengurus Besar, Bahagian Pengurusan Aset Dan Pembangunan Hartanah


Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad

Based: Malaysia(Selangor)

Posted on 11 May 2019

Job Description

(KONTRAK)

Kelayakan dan Pengalaman
  • Sekurang-kurangnya ljazah  Sarjana Muda Sains Penilaian /  Pengurusan Hartanah/  Kejuruteraan Awam yang diiktiraf  oleh Kerajaan daripada institusi  pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf  dengannya
  • Sekurang-kurangnya 7 tahun  pengalaman di peringkat  pengurusan koperasi / syarikat yg terlibat dalam pengurusan aset  dan pembangunan hartanah
  • Berpengalaman menguruskan  hartanah termasuk penyewaan  dan penjualan
  • Mempunyai kemahiran analitikal  yang tinggi, kemahiran komunikasi dan perundangan yang baik, serta daya menyelesaikan masalah
  • Fasih dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
  • Berkeupayaan merancang dan  menguruskan pelbagai aktiviti  mengikut keutamaan dengan berkesan
  • Jujur, amanah dan bertanggung jawab dalam tugasan yang diberikan
Bidang Tugas
  • Bertanggungjawab merancang,  menyelidik, mengukur,  menganalisis dan mengurus  pelbagai aktiviti pengurusan aset  dan pembangunan hartanah  mengikut keutamaan dengan  berkesan dalam penilaian  hartanah dan pengurusan  hartanah
  • Merancang dan mengurus proses  penjualan dan penyewaan  hartanah
Individu yang berkelayakan dipelawa memohon  dengan mengemukakan surat permohonan 
berserta butiran peribadi terperinci (resume/CV)  yang mengandungi maklumat kelayakan  akademik, pengalaman, kemahiran, kualiti  personal, gaji semasa, gaji dipohon serta  salinan sijil-sijil akademik / berkaitan dan  gambar terbaru berukuran pasport kepada : 
 
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN  MALAYSIA BERHAD
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya,  46798 Petaling Jaya, Selangor
(U/P : Pengurus Besar, Bahagian Pembangunan  Sumber Manusia) 
atau e-mel : sumber.angkasa@gmail.com

selewat-lewatnya pada 18 Mei 2018

Hanya pemohon yang disenarai pendek sahaja  akan dipanggil untuk temuduga.

 

 

Company Details

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad


Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya,

Petaling Jaya

46798 Selangor

Malaysia

http://www.angkasa.coop/

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) adalah koperasi apex yang diiktiraf oleh kerajaan sebagai Badan Puncak Gerakan Koperasi Malaysia. ANGKASA melaksanakan program transformasi koperasi melalui penyertaan projek ekonomi berimpak tinggi. ANGKASA terns menjalankan khidmat teras iaitu menyediakan khidmat potongan gaji kepada kakitangan kerajaan, badan berkanun, kelab, koperasi, kesatuan dan syarikat GLC.

Sekiranya anda seorang yang berdedikasi, bermotivasi tinggi dan inginkan persekitaran kerja yang stabil dan berdaya-saing, anda dipelawa menyertai kami dengan mengisi kekosongan jawatan di Ibu Pejabat kami seperti berikut: